Co jsou poruchy učení?

Rodiče se často ptají na poruchy učení. Nejčastější dotazy jsem seřadila. Nyní vám je předkládám. Často slyším výraz porucha učení. Co to vlastně znamená? Obecně se dá říci, že jsou to takové poruchy, které brání dětem naučit se číst, psát a počítat. Používáte množné číslo, ono je jich víc? Ano. Mluvíme o poruchách učení, protože jde spíše o souhrnný název pro různé druhy poruch. Mezi nejčastější patří dyslexie, dysgrafie, dyosrografie, dyskalkulie. Také do této problematiky patří poruchy chování, tedy ADD, ADHD. Také můžete slyšet název specifické poruchy učení, specifické vývojové poruchy učení, jsou to názvy téhož. Děti, které mají tuto poruchu diagnostikovánu, nazýváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ano, neustále tyto názvy slyšíme – specifická vývojová porucha, speciální vzdělávací potřeby, diagnostikované dítě! Nejde spíše o to, …