Ty teda levák nebudeš!!! Jak je to s praváctvím a leváctvím?

Čekárna u dětského lékaře. Několik maminek čeká se svými dětmi, až na ně přijde řada. Děti si hrajíu stolečku s hračkami, některé staví z kostek, jiné si kreslí. Mezi dětmi je také malý chlapeček. Odhaduji, že mu může být tak rok a půl, možná dva roky. Snaží se napodobovat, co dělají ostatní děti. V jedné chvíli bere do ruky pastelku, čmárá po papíře. Jeho maminka přibíhá ke stolku, vyrve mu pastelku z levé ruky se slovy: „ Tak to ne, ty teda levák nebudeš.“ Pastelku mu cpe do ruky pravé.Potom usedá zpět k jiné paní. Dál si povídají. Celá čekárna slyší, jak má chlapeček ještě sestru, která chodí do třetí třídy. Ta píše levou rukou. Prý s tím jsou jenom problémy. Vůbec nepíše hezky, nejde jí čtení. Navíc jsou doma všichni …

Ebook pro rodiče předškoláků

  Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. O školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho dítěte na školu, s kým se poradit o nástupu do školy, kdy s přípravou na školu začít, kdo o nástupu dítěte do školy rozhoduje, jakou školu vybrat. Stáhněte si e-book zdarma      zde: http://ebook.hanaotevrelova.cz/

Co jsou poruchy učení?

Rodiče se často ptají na poruchy učení. Nejčastější dotazy jsem seřadila. Nyní vám je předkládám. Často slyším výraz porucha učení. Co to vlastně znamená? Obecně se dá říci, že jsou to takové poruchy, které brání dětem naučit se číst, psát a počítat. Používáte množné číslo, ono je jich víc? Ano. Mluvíme o poruchách učení, protože jde spíše o souhrnný název pro různé druhy poruch. Mezi nejčastější patří dyslexie, dysgrafie, dyosrografie, dyskalkulie. Také do této problematiky patří poruchy chování, tedy ADD, ADHD. Také můžete slyšet název specifické poruchy učení, specifické vývojové poruchy učení, jsou to názvy téhož. Děti, které mají tuto poruchu diagnostikovánu, nazýváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ano, neustále tyto názvy slyšíme – specifická vývojová porucha, speciální vzdělávací potřeby, diagnostikované dítě! Nejde spíše o to, …

Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme

7.9. 2014 Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme Odpověď na tuto otázku by mohla být jednoduchá a přímočará. Tedy pokud by bylo jednoduché a přímočaré  prožívání všech, kterých se rozvod týká. A to obvykle není. Muž a žena řeší otázku svého partnerství. To se rozpadá. On a ona od sebe odchází. Už to je emočně náročné. Je to těžké období pro toho kdo chce odejít, je to těžké také pro toho, kdo zůstává. Manželství končí. Vzájemné vztahy mezi mužem a ženou ochladly. Ale co děti? Dítěti pomůže, pokud se otec a matka pokusí oddělit partnerství od rodičovství. Muž a žena se jako partneři již nechtějí. Ušli společně část své životní cesty. Partnerství začalo, může i skončit. Rodičovství ale rozvést nelze. To neskončí nikdy. Dítě má vždy …